REGULAMIN PROMOCJI „KOD RABATOWY - wiosna"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Promocja pod nazwą „KOD RABATOWY” - czas, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez 2sympleks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • Kod promocyjny "wiosna" jest ważny do 21.06.2021 r.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania promocji.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.czas.io, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 • W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kod rabatowy.
 • Kod rabatowy można otrzymać przez media społecznościowe powiązane z organizatorem.
 • Kod rabatowy uprawnia do -10% zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.czas.io, pod warunkiem, że składa zamówienie na zegarki z kolekcji 01.
 • Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu rabatowego.
 • Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. ZWROTY

 • Jeśli kupujący odwołuję się do ogólnego regulaminu sklepu z uwagi (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CZAS.IO § 8 Rękojmia) otrzyma zwrot uwzględniający obniżoną cenę o kupon rabatowy. (patrz § 2. ZASADY PROMOCJI, punkt 6)

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

REGULAMIN PROMOCJI „KOD RABATOWY - influencerzy"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Promocja pod nazwą „KOD RABATOWY - influencerzy”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez 2sympleks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • Kod promocyjny jest ważny bezterminowo. Każdy kod dla influencera jest nadawany indywidualnie.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania promocji.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.czas.io, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 • W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kod rabatowy.
 • Kod rabatowy można otrzymać przez media społecznościowe powiązane z organizatorem.
 • Kod rabatowy uprawnia do -100zł zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.czas.io, pod warunkiem, że składa zamówienie na zegarki z kolekcji 01.
 • Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu rabatowego.
 • Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. ZWROTY

 • Jeśli kupujący odwołuję się do ogólnego regulaminu sklepu z uwagi (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CZAS.IO § 8 Rękojmia) otrzyma zwrot uwzględniający obniżoną cenę o kupon rabatowy. (patrz § 2. ZASADY PROMOCJI, punkt 6)

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

REGULAMIN PROMOCJI „KOD RABATOWY - zawszenaczas"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Promocja pod nazwą „KOD RABATOWY - zawszenaczas”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez 2sympleks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • Kod promocyjny "zawszenaczas" jest ważny bezterminowo. .
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania promocji.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.czas.io, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 • W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kod rabatowy.
 • Kod rabatowy można otrzymać przez media społecznościowe powiązane z organizatorem albo przez stronę internetową www.czas.io
 • Kod rabatowy uprawnia do -100zł zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.czas.io, pod warunkiem, że składa zamówienie na zegarki z kolekcji 01.
 • Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu rabatowego.
 • Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. ZWROTY

 • Jeśli kupujący odwołuję się do ogólnego regulaminu sklepu z uwagi (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CZAS.IO § 8 Rękojmia) otrzyma zwrot uwzględniający obniżoną cenę o kupon rabatowy. (patrz § 2. ZASADY PROMOCJI, punkt 6)

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

REGULAMIN PROMOCJI „KOD RABATOWY - wedwoje"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Promocja pod nazwą „KOD RABATOWY - wedwoje”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez 2sympleks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 • Kod promocyjny "wedwoje" jest ważny bezterminowo.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania promocji.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.czas.io, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 • W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kod rabatowy.
 • Kod rabatowy można otrzymać przez media społecznościowe powiązane z organizatorem albo przez stronę internetową www.czas.io
 • Kod rabatowy uprawnia do -220 zł zniżki w wypadku zakupu dwóch produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.czas.io, pod warunkiem, że składa zamówienie na zegarki z kolekcji 01.
 • Skorzystanie z kodu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu rabatowego.
 • Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. ZWROTY

 • Jeśli kupujący odwołuję się do ogólnego regulaminu sklepu z uwagi (REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CZAS.IO § 8 Rękojmia) otrzyma zwrot uwzględniający obniżoną cenę o kupon rabatowy. (patrz § 2. ZASADY PROMOCJI, punkt 6)

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 • Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Add to cart